TARIMSAL KALKINMA DERNEĞİNİN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KABUL EDİLDİ

11 Ekim 2013 Cuma 00:00
TARIMSAL KALKINMA DERNEĞİNİN MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ KABUL EDİLDİ
ABONE OL

 

Tarımsal Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanlığı tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği Ulusal Ajansa sunmuş olduğumuz “
SÜT İNEKÇİLİĞİNDE AVRUPADAKİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ“ adında mesleki eğitim projemiz, Tarımsal
Kalkınma Derneği Iğdır İl Başkanlığı ve Ankara Tarım Federasyonu ortaklığı ile 2261 proje arasından başarılı
bulunarak kabul edilmiştir.
Tarımsal Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanı Volkan BİLGİ “Derneğimiz 2010 yılında Tarımsal Kalkınma Derneği Genel
Merkezine bağlı olarak tarımsal alanlarda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Ankara Tarım Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Hakan YÜKSEL’İN katkılarıyla Ağrı ilimizde de Tarımsal
Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanlığının kurulması ve birçok konuda özellikle tarımsal faaliyetlerde destek olmak
amacıyla her türlü yardımlarını esirgememişlerdir.
Kurumumuzun özel uzmanlık alanları ve yetkinlikleri tarımsal ve kırsal alanda hayvancılık ve çiftçiliği geliştirme,
Avrupa Birliği standartlarında kaliteli sağlıklı ortamlarda üretim yapmayı sağlamak için çalışmalar yapmaktır.
Tarımsal Kalkınma Derneği Genel Merkezi 2010 yılında Ankara’da kurulmuş ve faaliyete geçmiş olup akabinde
bir üst çatımız olan Ankara Tarım Federasyonu Kurulmuştur. Derneğimizde 45 kişi çalışmaktadır. Dernek
binamızda(Federasyon binasıyla aynı binada bulunduğundan dolayı) Başkanlık Makamı, Genel Müdürlük Makamı,
Başkan Yardımcıları Makamı, Genel Sekreter Makamı, İdari İşler Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, TarımOkulu,
KonferansSalonu, ToplantıSalonu, Ekolojik İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ve Misafirhane bulunmaktadır.
Derneğimiz, tarımsal eğitime bağlı olarak verimliliğin artırılması ve model üretim tesisleri kurmak, üretici üretmek
ve kırsal alanlarda istihdam oluşturma konusunda yetkinliklere sahiptir ve bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.
Derneğimiz, Federasyon bünyesinde hizmet verdiğinden dolayı federasyona bağlı tarım ve kırsal alanda faaliyet
gösteren 6 dernek, 45 şube tarımsal strateji merkezi, su ve toprak dergisi, bilim kurulu, tarım okulu, alo çiftçi
ve bilgi toplama merkezi, tarımsal ar-ge,10 koordinatörlük ve 10 ülke temsilciliği ile teşkilatlanmasına devam
etmektedir. Derneğimiz ve federasyonumuzdaki çalışanların tarımsal kalkınmaya yönelik birçok alanda proje
deneyimi bulunmaktadır. Proje deneyimlerinden hayvancılıkla ilgili olan projeler:
- Otlamaya Dayalı Hindi Yetiştiriciliği ve Pazarlaması
- Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması
- Ödünç Hayvancılık
Ankara Tarım Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Hakan YÜKSEL ‘in yardımlarıyla ve planlar çerçevesinde
kurumumuz yurtdışında eğitim alınması ve bu sayede hayvancılık alanında kalkınma konusunda deneyim
kazanmayı hedefleyerek 2012 Leonardo Mesleki hareketlilik projesi hazırlanmış. Hem Türkiye’yi hemde Ağrı
ilimizi ilgilendiren “ SÜT İNEKÇİLİĞİNDE AVRUPADAKİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ“ konulu projemiz kabul
görmüştür.
Avrupa'daki süt inekçiliği konusunda eğitim almaya gidecek olan yararlanıcılarımızı Tarımsal Kalkınma Derneği
Ağrı İl Başkanlığı ve projenin her aşamasında destek olacak yurtiçi ortaklarımızdan Tarımsal Kalkınma Derneği
Iğdır İl Başkanlığı ve Ankara Tarım Federasyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Projemiz Ağrı ve Iğdır'daki süt inekçiliği
ile ilgilenen kişilere ve iş piyasasında yerini alamamış hayvancılık ile ekonomik gelir elde etmeyi düşünen kişilere
yöneliktir.
Ayrıca Ankara Tarım federasyonu bu projeye engelli kalıtımcı sağlaması bakımından da ayrı bir özellik
taşımaktadır.
Projemiz kapsamında, yararlanıcılarımız Ağrı ve Iğdır illerinde hayvan yetiştiriciliği ile ilgilenen geçimini
hayvancılıktan sağlayan kişiler ve işgücü piyasasında yer alamayan ve hayvancılıkla ilgilenip geçimini sağlamak
isteyen kişilerden seçilecektir. Yararlanıcılarımızın herhangi özel bir uzmanlık alanları olmamakla birlikte
eğitim düzeyi en az ortaöğretim olacaktır. Yararlanıcılarımız süt inekçiliği yetiştiriciliği alanında eğitim alma
ihtiyacındadırlar. Yararlanıcılarımızın bu konuda eğitim alma ihtiyaçları ekonomik gelir elde etme ihtiyacından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca yararlanıcılarımızdan hayvancılıkla ilgilenenlerin süt üretiminden aldıkları verimi
artırmaya ihtiyaçları vardır; bunu da bu eğitimle sağlayacaklardır.
Yararlanıcılarımızın yurtdışındaki eğitimleri anlayabilmesi ve kültürel etkileşime girebilmeleri için dil ve kültürel
eğitime ihtiyaçları vardır. Söz konusu dil eğitiminin belirli bir bölümü süt ve hayvancılık terimleri ve kullanımları
konusunda olacaktır. Yararlanıcılarımız arasında 5 engelli kişi bulunacaktır.
Yararlanıcılarımız; projemiz ile Avrupa'daki süt inekçiliği ile ilgili eğitim alacaklar ve aynı zamanda Çek
Cumhuriyeti'nde geçirecekleri 4 hafta ile birlikte Avrupa kültürünü keşfetmiş olacaklar ve farklı kültürden insanlar
ile etkileşim içinde olacaklardır. Yararlanıcılarımız alacakları mesleki eğitim ile süt inekçiliği alanında yeterlilik
kazanmış olacaklar mesleki gelişimlerini sağlayacaklardır. Kazanacakları bilgi ve tecrübeler ile sağladıkları mesleki
gelişimi ülkeye dönüşlerinde süt inekçiliği alanında kullanarak ekonomik olarak gelir kapısı açacaklardır. Ayrıca
yurtdışında geçirdikleri süre ile birlikte farklı bir ülke ve farklı bir kültürle etkileşim içinde olacaklardır.
Bu bağlamda hayata bakış açılarında yeni bir kazanım elde edecekler ve aynı zamanda eğitimler sırasında grup
halinde hareket etmeye alışacakları için takım halinde çalışmaya adapte olacaklardır. Çek Cumhuriyeti'nde
etkileşim halinde olacakları insanlar ile karşılıklı kültür alışverişi sağlayacakları için ülkemizin kültürünü onlara
tanıtacaklar ve ülkemize Çek kültürünü getireceklerdir. Bu sayede Avrupa-Türk kültürü arasındaki etkileşimi
sağlamışlar ve kültürlerarası alışverişe yardımcı olmuşlardır. Yararlanıcılarımız verilecek olan dil kursu ve
sonrasındaki yurtdışı deneyimi ile teoride öğrendikleri dil eğitimini pratiğe dökme şansı sayesinde yabancı dil
konusunda yeterlilik kazanacaklardır.
Tarımsal Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanı Volkan BİLGİ, “Bize bu imkânı tanıyan T.C. Avrupa Birliği Bakanı Sayın
Egemen Bağış, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanı Musa Ceylan, Ankara Tarım Federasyonu
Genel Başkanı Hakan Yüksel; Projemizin hazırlanıp uygulamasında emekleri geçen ve geçecek olan ekip
arkadaşlarına ve katılımcılara teşekkür ederek 14 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığıyla ilgili
görüşmeler sağlayacağını belirterek Ağrı İlimizde Tarım Faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için her zaman
çalışacaklarını ifade ederek sözlerine son verdi.

Tarımsal Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanlığı tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği Ulusal Ajansa sunmuş olduğumuz “SÜT İNEKÇİLİĞİNDE AVRUPADAKİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ“ adında mesleki eğitim projemiz, TarımsalKalkınma Derneği Iğdır İl Başkanlığı ve Ankara Tarım Federasyonu ortaklığı ile 2261 proje arasından başarılıbulunarak kabul edilmiştir.


 


Tarımsal Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanı Volkan BİLGİ “Derneğimiz 2010 yılında Tarımsal Kalkınma Derneği GenelMerkezine bağlı olarak tarımsal alanlarda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

 


Ankara Tarım Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Hakan YÜKSEL’İN katkılarıyla Ağrı ilimizde de TarımsalKalkınma Derneği Ağrı İl Başkanlığının kurulması ve birçok konuda özellikle tarımsal faaliyetlerde destek olmakamacıyla her türlü yardımlarını esirgememişlerdir.

 


Kurumumuzun özel uzmanlık alanları ve yetkinlikleri tarımsal ve kırsal alanda hayvancılık ve çiftçiliği geliştirme,Avrupa Birliği standartlarında kaliteli sağlıklı ortamlarda üretim yapmayı sağlamak için çalışmalar yapmaktır.

 


Tarımsal Kalkınma Derneği Genel Merkezi 2010 yılında Ankara’da kurulmuş ve faaliyete geçmiş olup akabindebir üst çatımız olan Ankara Tarım Federasyonu Kurulmuştur. Derneğimizde 45 kişi çalışmaktadır.

 

 

Dernekbinamızda(Federasyon binasıyla aynı binada bulunduğundan dolayı) Başkanlık Makamı, Genel Müdürlük Makamı,Başkan Yardımcıları Makamı, Genel Sekreter Makamı, İdari İşler Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, TarımOkulu,KonferansSalonu, ToplantıSalonu, Ekolojik İstiridye Mantarı Üretim Tesisi ve Misafirhane bulunmaktadır.

 


Derneğimiz, tarımsal eğitime bağlı olarak verimliliğin artırılması ve model üretim tesisleri kurmak, üretici üretmekve kırsal alanlarda istihdam oluşturma konusunda yetkinliklere sahiptir ve bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.Derneğimiz, Federasyon bünyesinde hizmet verdiğinden dolayı federasyona bağlı tarım ve kırsal alanda faaliyetgösteren 6 dernek, 45 şube tarımsal strateji merkezi, su ve toprak dergisi, bilim kurulu, tarım okulu, alo çiftçive bilgi toplama merkezi, tarımsal ar-ge,10 koordinatörlük ve 10 ülke temsilciliği ile teşkilatlanmasına devametmektedir. Derneğimiz ve federasyonumuzdaki çalışanların tarımsal kalkınmaya yönelik birçok alanda projedeneyimi bulunmaktadır. Proje deneyimlerinden hayvancılıkla ilgili olan projeler:

 


- Otlamaya Dayalı Hindi Yetiştiriciliği ve Pazarlaması- Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması- Ödünç Hayvancılık
Ankara Tarım Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Hakan YÜKSEL ‘in yardımlarıyla ve planlar çerçevesindekurumumuz yurtdışında eğitim alınması ve bu sayede hayvancılık alanında kalkınma konusunda deneyimkazanmayı hedefleyerek 2012 Leonardo Mesleki hareketlilik projesi hazırlanmış. Hem Türkiye’yi hemde Ağrıilimizi ilgilendiren “ SÜT İNEKÇİLİĞİNDE AVRUPADAKİ UYGULAMALARIN İNCELENMESİ“ konulu projemiz kabulgörmüştür.

 


Avrupa'daki süt inekçiliği konusunda eğitim almaya gidecek olan yararlanıcılarımızı Tarımsal Kalkınma DerneğiAğrı İl Başkanlığı ve projenin her aşamasında destek olacak yurtiçi ortaklarımızdan Tarımsal Kalkınma DerneğiIğdır İl Başkanlığı ve Ankara Tarım Federasyonu ile birlikte belirleyeceğiz. Projemiz Ağrı ve Iğdır'daki süt inekçiliğiile ilgilenen kişilere ve iş piyasasında yerini alamamış hayvancılık ile ekonomik gelir elde etmeyi düşünen kişilereyöneliktir.Ayrıca Ankara Tarım federasyonu bu projeye engelli kalıtımcı sağlaması bakımından da ayrı bir özelliktaşımaktadır.

 


Projemiz kapsamında, yararlanıcılarımız Ağrı ve Iğdır illerinde hayvan yetiştiriciliği ile ilgilenen geçiminihayvancılıktan sağlayan kişiler ve işgücü piyasasında yer alamayan ve hayvancılıkla ilgilenip geçimini sağlamakisteyen kişilerden seçilecektir. Yararlanıcılarımızın herhangi özel bir uzmanlık alanları olmamakla birlikteeğitim düzeyi en az ortaöğretim olacaktır.

 

 

Yararlanıcılarımız süt inekçiliği yetiştiriciliği alanında eğitim almaihtiyacındadırlar. Yararlanıcılarımızın bu konuda eğitim alma ihtiyaçları ekonomik gelir elde etme ihtiyacındankaynaklanmaktadır. Ayrıca yararlanıcılarımızdan hayvancılıkla ilgilenenlerin süt üretiminden aldıkları verimiartırmaya ihtiyaçları vardır; bunu da bu eğitimle sağlayacaklardır.

 


Yararlanıcılarımızın yurtdışındaki eğitimleri anlayabilmesi ve kültürel etkileşime girebilmeleri için dil ve kültüreleğitime ihtiyaçları vardır. Söz konusu dil eğitiminin belirli bir bölümü süt ve hayvancılık terimleri ve kullanımlarıkonusunda olacaktır. Yararlanıcılarımız arasında 5 engelli kişi bulunacaktır.

 

 

Yararlanıcılarımız; projemiz ile Avrupa'daki süt inekçiliği ile ilgili eğitim alacaklar ve aynı zamanda ÇekCumhuriyeti'nde geçirecekleri 4 hafta ile birlikte Avrupa kültürünü keşfetmiş olacaklar ve farklı kültürden insanlarile etkileşim içinde olacaklardır. Yararlanıcılarımız alacakları mesleki eğitim ile süt inekçiliği alanında yeterlilikkazanmış olacaklar mesleki gelişimlerini sağlayacaklardır.

 

 

Kazanacakları bilgi ve tecrübeler ile sağladıkları meslekigelişimi ülkeye dönüşlerinde süt inekçiliği alanında kullanarak ekonomik olarak gelir kapısı açacaklardır. Ayrıcayurtdışında geçirdikleri süre ile birlikte farklı bir ülke ve farklı bir kültürle etkileşim içinde olacaklardır.

 


Bu bağlamda hayata bakış açılarında yeni bir kazanım elde edecekler ve aynı zamanda eğitimler sırasında gruphalinde hareket etmeye alışacakları için takım halinde çalışmaya adapte olacaklardır. Çek Cumhuriyeti'ndeetkileşim halinde olacakları insanlar ile karşılıklı kültür alışverişi sağlayacakları için ülkemizin kültürünü onlaratanıtacaklar ve ülkemize Çek kültürünü getireceklerdir.

 

 

Bu sayede Avrupa-Türk kültürü arasındaki etkileşimisağlamışlar ve kültürlerarası alışverişe yardımcı olmuşlardır. Yararlanıcılarımız verilecek olan dil kursu vesonrasındaki yurtdışı deneyimi ile teoride öğrendikleri dil eğitimini pratiğe dökme şansı sayesinde yabancı dilkonusunda yeterlilik kazanacaklardır.

 


Tarımsal Kalkınma Derneği Ağrı İl Başkanı Volkan BİLGİ, “Bize bu imkânı tanıyan T.C. Avrupa Birliği Bakanı SayınEgemen Bağış, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanı Musa Ceylan, Ankara Tarım FederasyonuGenel Başkanı Hakan Yüksel; Projemizin hazırlanıp uygulamasında emekleri geçen ve geçecek olan ekiparkadaşlarına ve katılımcılara teşekkür ederek 14 Haziran 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığıyla ilgiligörüşmeler sağlayacağını belirterek Ağrı İlimizde Tarım Faaliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için her zamançalışacaklarını ifade ederek sözlerine son verdi.

 


Son Güncelleme: 11.10.2013 00:00
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.