Mustafa TAŞTAN
Mustafa TAŞTAN
Yazarın Makaleleri
MUKAYESELİ İSLAM VE BATIMEDENİYETİ (MAALİYAT VE LEHVİYAT)
MUKAYESELİ İSLAM VE BATIMEDENİYETİ (MAALİYAT VE LEHVİYAT) İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biri de İslam Medeniyetinde Maaliyat ( yüksek fikirler ve değerler), batı medeniyetinde Lehviyat ( gayr-i meşru eğlenceler ve istekler)...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ (UHUVVET VE UNSURİYET)
  İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biri de İslam Medeniyetinde uhuvvet(kardeşlik), batı medeniyetinde ise unsuriyet(ırkçılık) esaslarıdır.        Evet, kâinatın rabıtalarına ve hakikatine bakıldığı...
Mukayeseli İslam Ve Batı Medeniyeti (Teavün Ve Cidal)
İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biride İslam medeniyetinde teavün(yardımlaşma), batı medeniyetinde ise cidal(mücadele) esaslarıdır. Evet, İslam Medeniyetinin getirdikleri bütün esaslar kâinatın ihtiva ettiği hakikatlerle...
Mukayeseli İslam Ve Batı Medeniyeti (Fazilet Ve Menfaat)
Mukayeseli İslam Ve Batı Medeniyeti (Fazilet Ve Menfaat) İslam medeniyetinin 5 müspet batı medeniyetinin 5 menfi esas üzerine bina edildiğini beyan etmiştim. Bu yazımda İslam medeniyetinde fazilet, batı medeniyetinde ise menfaat esaslarının hâkim...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ HAKK VE KUVVET
HAKK VE KUVVET İslam ve batı medeniyetinin esaslarını ve neticelerini Bediüzzaman Said Nursi Hz.leri Sözler adlı eserinde çok güzel hülasa nev'inden izah etmiştir. Orada İslam Medeniyetinin 5 müspet esas üzerine, batı medeniyetinin ise...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ
İnsana saygı,insanın hak ve hürriyetlerine saygıyla ve hiçbir fark gözetmeksizin hukukun kaidelerini bütün insanlara eşit olarak tatbik etmekle mümkündür.İlmi kaynaklar ve yaşanan tarih bize gösteriyor ki İslam hukukunun gelmesiyle daha önce...