Mustafa TAŞTAN
Mustafa TAŞTAN
Yazarın Makaleleri
Nimetlerin Kıymetini Takdir Etmek
RAMAZAN ORUCUNUN HİKMETLERİ VE FAYDALARI 5 (NİMETLERİN KIYMETİNİ TAKDİR ETMEK) Bir önceki yazımda nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek hakikatiyle ilgili izahatta bulunmuştum. Nasıl ki nimetlerin Allah'tan geldiğini bilmek bizim...
Nimetleri Doğrudan Doğruya Allah’tan Bilmek
RAMAZAN ORUCUNUN HİKMETLERİ VE FAYDALARI 4 (Nimetleri Doğrudan Doğruya Allah'tan Bilmek) Bir önceki yazımda ifade ettiğim gibi nimetlere sebep olan bütün varlıklar Allah'ın elçisi hükmündedirler. Dolayısıyla bir padişaha ya da herhangi...
Ramazan Orucunu Hikmetleri Ve Faydaları 3
Ramazan Orucunu Hikmetleri Ve Faydaları 3 (NİMETLERE SEBEP OLAN VARLIKLARIN TABLACI HÜKMÜNDE OLMASI) Rabbimiz bizlere nimetlerini sebepler perdesi arkasından veriyor. Bizlere vasıl olan bütün nimetler bir vasıtayla bizlere ulaşmaktadır. Dolayısıyla...
RAMAZAN ORUCUNUN HİKMETLERİ VE FAYDALARI 2
RAMAZAN ORUCUNUN HİKMETLERİ VE FAYDALARI 2 (ALLAH'IN RUBUBİYETİNE İBADETLE MUKABELE ETMEK) Rububiyet, Allah'ın terbiye edici sıfatıdır. Terbiye denince sadece terbiyenin manevi boyutu aklımızı gelir. Anne ve babanın evladını terbiye...
RAMAZAN ORUCUNUN HİKMETLERİ VE FAYDALARI
(RAMAZANIN ŞEAİR-İ İSLAMİYE OLMASI) İslami şeair, İslam'ın toplumlarda ve fertlerde görünen alametleri ve nişanlarıdır. Bir toplumun ya da ferdin üzerinde tezahür eden ve görünen bazı alametler ve nişanlar onların Müslüman olduğuna...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ (HATİME)
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ (HATİME) İslam Medeniyetinin 5 müspet esas üzerine kurulu olduğunu ve bu 5 esasla hem dünya saadeti hem de ahiret saadetinin insan için hâsıl olduğunu ifade etmiştim. Her bir esası ayrı bir yazıda özetle...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATIMEDENİYETİ (MAALİYAT VE LEHVİYAT)
MUKAYESELİ İSLAM VE BATIMEDENİYETİ (MAALİYAT VE LEHVİYAT) İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biri de İslam Medeniyetinde Maaliyat ( yüksek fikirler ve değerler), batı medeniyetinde Lehviyat ( gayr-i meşru eğlenceler ve istekler)...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ (UHUVVET VE UNSURİYET)
  İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biri de İslam Medeniyetinde uhuvvet(kardeşlik), batı medeniyetinde ise unsuriyet(ırkçılık) esaslarıdır.        Evet, kâinatın rabıtalarına ve hakikatine bakıldığı...
Mukayeseli İslam Ve Batı Medeniyeti (Teavün Ve Cidal)
İslam ve batı medeniyetinin 5 temel esaslarından biride İslam medeniyetinde teavün(yardımlaşma), batı medeniyetinde ise cidal(mücadele) esaslarıdır. Evet, İslam Medeniyetinin getirdikleri bütün esaslar kâinatın ihtiva ettiği hakikatlerle...
Mukayeseli İslam Ve Batı Medeniyeti (Fazilet Ve Menfaat)
Mukayeseli İslam Ve Batı Medeniyeti (Fazilet Ve Menfaat) İslam medeniyetinin 5 müspet batı medeniyetinin 5 menfi esas üzerine bina edildiğini beyan etmiştim. Bu yazımda İslam medeniyetinde fazilet, batı medeniyetinde ise menfaat esaslarının hâkim...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ HAKK VE KUVVET
HAKK VE KUVVET İslam ve batı medeniyetinin esaslarını ve neticelerini Bediüzzaman Said Nursi Hz.leri Sözler adlı eserinde çok güzel hülasa nev'inden izah etmiştir. Orada İslam Medeniyetinin 5 müspet esas üzerine, batı medeniyetinin ise...
MUKAYESELİ İSLAM VE BATI MEDENİYETİ
İnsana saygı,insanın hak ve hürriyetlerine saygıyla ve hiçbir fark gözetmeksizin hukukun kaidelerini bütün insanlara eşit olarak tatbik etmekle mümkündür.İlmi kaynaklar ve yaşanan tarih bize gösteriyor ki İslam hukukunun gelmesiyle daha önce...