Memur-Sen Toplu Sözleşme Süreci Görüşmeleri

Hükümet Masaya Yeni Ve Yüksek Teklifler Getirmeli

19 Ağustos 2015 Çarşamba 19:12
Memur-Sen Toplu Sözleşme Süreci Görüşmeleri
ABONE OL

HÜKÜMET MASAYA YENİ VE YÜKSEK TEKLİFLER GETİRMELİ

Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine genel merkez yöneticilerimiz, 

11 hizmet kolundaki sendikalarımızın yöneticileri, il başkanlarımız ve danışmanlarımızla 

birlikte ekonomik, sosyal, insani ve toplumsal bakımdan son derece kapsamlı bir toplu 

sözleşme teklifi hazırladık. 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme 

tekliflerimizi, 27 Temmuz’da kitlesel basın açıklaması sonrasında birlikte Devlet Personel 

Başkanlığı’na sunduk. 11 hizmet kolunun tamamında yetkili olan sendikalarımız da, hizmet 

koluna ilişkin tekliflerini aynı gün Devlet Personel Başkanlığı’na teslim etti. Yetkili 

Konfederasyon olarak tekliflerimizi, sadece 850 bin üyemiz adına değil, 3 milyon 200 bin 

kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi başta olmak üzere aileleriyle 

birlikte 20 milyon insan için toplu sözleşme masasına taşıdık. Tekliflerimizin hem cüzdana 

hem de vicdana yönelik olmasına özen gösterdik.

Memur-Sen’in Teklifleri; Kamu Görevlilerinin Haklı Beklentileridir

Maaş ve ücretlere yönelik zam tekliflerimizi; yüzdelik zam, taban aylığı, refah payı ve 

enflasyon farkından oluşan dörtlü bir mali paket olarak hazırladık. Bu mali paketle, kamu 

görevlilerinin maaş ve ücretlerine; 2016 yılında birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda

yüzde 8 olmak üzere kümülatif yüzde 16.64, 2017 yılında birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı 

ayda yüzde 7 olmak üzere kümülatif yüzde 14.49 zam istedik. En düşük kamu görevlisi maaşı 

ile en yüksek kamu görevlisi maaşı arasındaki makasın daralması hedefiyle, 1 Ocak’tan 

geçerli olmak üzere taban aylığına 2016 yılında 150 TL, 2017 yılında 100 TL seyyanen zam 

teklif ettik. Ülkenin büyümesinde ve gelişmesinde büyük emeği bulunan kamu görevlilerine

2016 yılı için, 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50’sini ve 2016 yılındaki üçer 

aylık dönemlerdeki ekonomik büyümenin de takip eden ayda refah payı olarak yansıtılmasını 

istedik. 2017 yılında da üçer aylık büyümenin, kamu görevlilerinin maaşlarına yansıtılması 

uygulamasının devam ettirilmesini talep ettik. Kamu görevlilerine yapılan oransal zamların 

enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkının oluştuğu ayı takip eden aydan itibaren 

maaşlara ilave edilmesini teklif ettik.

Bütün Kamu Görevlilerin Kadrolu Olarak İstihdam Edilmesi Önceliğimizdir 

Memur-Sen olarak, güvenceli istihdam kapsamında olan kamu görevlilerinin iş güvencesine 

dokundurtmadan yeni kazanımlar üretmeyi ve iş güvencesine sahip olmayan kamu görevlisi 

kalmamasını her zaman önemsedik. Bu çerçevede, yaklaşık 300 binin üzerindeki 4/B’linin

4/A kadrosuna geçmesini sağladık. Yine 10 ay çalışan ve bir çok sosyal haktan mahrum olan 

4/C’lilerin 12 ay çalışmasının ve sosyal haklardan yararlanmasının önünü açtık. Bu yıl da, 4/B

(Yurt dışı teşkilatındakiler dahil), 4/C, üniversiteli işçiler, KİT personeli, vekil imamlar, kamu 

dışı aile sağlığı çalışanları, vekil ebe ve hemşireler başta olmak üzere tüm sözleşmelilerin 

kadroya geçirilmesini istedik.

Sosyal Haklara İlişkin Tekliflerimizi “İnsan” ve “Aile” Merkezli Belirledik

Mali paket yanında parasal ödemelerle desteklenmiş sosyal haklara ilişkin tekliflerimizden 

oluşan bir paket sunduk. Bu sosyal paketle, yan ödeme katsayısının yüzde 50 artırımlı 

ödenmesini istedik. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat arttırılmasını ve süre sınırı 

olmadan uygulanması teklifine yer verdik. 60 TL olan toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili 

sendikalara üye olanlara, yüzde 100 artırımlı olacak şekilde 120 TL olarak ödenmesini 

istedik. Eş yardımının 177 TL’den 275 TL’ye, 6 yaş üstü için 21 TL, 6 yaş ve altı için 42 TL 

olan çocuk yardımının yaş ayırımı olmaksızın 75 TL’ye yükseltilmesi teklifini masaya taşıdık. 

Gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisini istedik. Bu kapsamda, yıl boyunca maaştan 

yapılacak gelir vergisi kesintisinin yüzde 15 olmasını ve bu oranın aşılması halinde aşan 

kısmın işveren tarafından karşılanmasını istedik. 2016 yılı için 830 TL, 2017 yılı için 1.037 

TL doğum yardımı, kamu görevlisine 3 bin 157 TL, eş ve çocuklarına bin 578 TL ölüm 

yardımı istedik. Büyükşehirlerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı ödenmeli dedik. 

Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarına bin 578 TL evlenme yardımı istedik. Merkez 

ve taşra ayrımı yapılmadan ücretsiz servis hizmeti sunulmasını ya da her gün için 5 TL servis 

yardımı istedik. Yemek servisinin ücretsiz olmasını; yemek servisi yoksa öğün başı 6 TL 

yemek yardımı yapılmasını teklif ettik. 2016 yılı için 125 TL, 2017 yılı için 150 TL giyecek 

yardımı, yemek çıkmayan yerlerde 6 TL yemek yardımı yapılmasını istedik. Ramazan ve 

Kurban bayramlarında bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini teklif ettik. Yine fazla 

mesai ve tazminatlarda yüzde 100’lere varan artışlar istedik.

İlk Oturumda 3 Kazanım

Yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz oldukça kapsamlı tekliflerimizle 3. Ağustos’ta başlayan 

3. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 3 kazanımla başladı. Başbakan Sayın Davutoğlu’nun 

Memur-Sen 5. Genel Kurulu’nda talebimiz üzerine taahhütte bulunduğu 2005 yılından sonra 

görev başlayan kamu görevlilerine bir derece verilmesi, Kamu İşveren Heyet Başkanı ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in de kabul etmesiyle toplu sözleşme 

görüşmelerinin ilk oturumunda elde edilen kazanım oldu. Aynı oturumda eş durumu özrüne 

dayalı atamalarda 3 yıllık sigortalılık süresi şartı kaldırılarak, iki yıl içinde 360 gün prim 

ödeme ve halen sigortalı olarak çalışma şartının getirilmesiyle önemli bir mağduriyet 

giderildi. Yine toplu sözleşme düzeninde ve görüşme sisteminde değişikliğe gidilerek hizmet 

kollarının teklifleri özel bir gündemle ele alındı ve ikinci oturumda hizmet kollarının teklifleri 

tek tek tartışıldı. 

Masada Akla Dayanan Strateji Masa Dışında Diyaloga Dayalı Diplomasi

Genel Başkanımız Ali Yalçın, yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet 

Başkanı olarak, hem birinci oturumda hem de ikinci oturumda Kamu İşveren Heyet 

Başkanı’nın kamu görevlilerini mutlu edecek, onların beklentilerini karşılayacak bir teklifle 

gelmesini istedi. Tekliflerimizi Kamu İşveren Heyeti Başkanı’na sunmakla yetinmedik, 

maliyetleriyle ve sosyal etkileriyle birlikte Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu ile de paylaştık 

ve hükümetin 3. Oturumda masaya mutlaka teklif sunmasını istedik. Bu kararlı tutumumuzun 

sonucu olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı Sayın Faruk Çelik, 3. Oturumda 2016 yılı 

birinci altı ay için yüzde 4, 2016 yılı ikinci altı ay için yüzde 4, 2017 yılı birinci altı ay için 

yüzde 3, 2017 yılı ikinci altı ay için yüzde 3 şeklindeki teklifini sundu. Aynı teklif içeriğinde, 

2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlileri için bir derece verilmesi ve 2. Dönem 

Toplu Sözleşme metninde genel ve hizmet kolu toplu sözleşme hükümlerinin 3. Dönem Toplu 

Sözleşme döneminde uygulanmaya devam edilmesi tekliflerine yer verildi. 

Kamu Görevlilerinin Yüzünü Güldürmeyecek Teklifi Müzakere Etmedik, Etmeyeceğiz

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı, Genel Başkanımız Ali Yalçın, hükümetin 

Türkiye’nin ekonomik gerçekleriyle bağdaşmayan ve kamu görevlilerinin beklentilerini 

karşılamaktan uzak teklifini konuşmaya değer ve müzakere edilebilir görmediğimizi 

belirterek reddetti. Hükümetin ve Kamu İşveren Heyeti’nin kabul edilebilir ve kamu 

görevlilerini memnun edecek yeni bir teklifle gelmesini istedik. Kamu Görevlileri Sendikaları 

Heyet Başkanı ve yetkili konfederasyon olarak, 11 yetkili sendikamızla birlikte oturumu 

kapattık. Yetkili Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak, kamu 

görevlilerini yoksulluk sınırından kurtarmayacak teklifi müzakere edilebilir bulmayarak 

oturumu sonlandırırken, KESK VE KAMU-SEN’in hükümetin teklifini müzakereye açmak 

istemesine ve masaya yapışıp kalmalarına bir anlam veremedik. Kamu görevlilerinin mali, 

sosyal ve özlük haklarının görüşüldüğü masada KESK ve KAMU-SEN’in Kamu İşveren 

Heyeti’nin elini güçlendirecek eylem ve davranışlarda bulunmaktan vazgeçmelerini, toplu 

sözleşme sürecinin kazanımlarla sonuçlanması çabalarımıza köstek değil destek olmalarını 

istedik. Kamu İşveren Heyeti’ne de “Kasayı açarsanız, telefonumuz açık” diyerek tekliflerini 

revize etmesi, yeni tekliflerle gelmesi için süre verdik. Yeni teklif çağrımıza rağmen 4. 

oturuma hükümetin yeni bir teklifle gelmemesi üzerine, eski teklifi müzakere etmeyeceğimizi

deklare ederek oturuma ara verilmesini istedik. Buna rağmen KESK ve KAMU-SEN, bizim 

müzakere edilemez gördüğümüzü ifade ettiğimiz rakamları değerlendirdiler. Yetkili 

Konfederasyon ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak, oturuma ara verilmesi, 

hükümetin yeni bir teklifle gelmesi kararlığımızı sürdürdük ve oturuma ara verilmesini 

sağladık.

Kararlı Duruşumuzla Kasanın Ağzı, Masanın Ufku Açıldı 

Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen ailesi olarak ortaya koyduğumuz ısrarlı ve kararlı tutum

sonucunda, bir saatlik aradan sonra teklifini revize etmiş bir şekilde masaya geldi ve yeni 

teklifini sundu. Hükümet ve Kamu İşveren Heyeti, 2016 yılı birinci altı ayı için yüzde 5, 

ikinci altı ayı için yüzde 4 teklifiyle masaya gelirken, 2017 yılına ilişkin ilk teklifindeki 

rakamlarda değişikliğe gitmedi. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak; 2016 yılına 

ilişkin yeni teklifi revize edilmiş bu teklifi rakamlar yönüyle “yetersiz”, tutum yönüyle 

“olumlu bir adım” olarak gördüğümüzü, 2017 yılı teklifini ise “müzakere edilemez” 

bulduğumuzu ifade ettik. Hükümetin ve Kamu İşveren Heyeti’nin, hem 2016 yılı birinci altı 

ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 teklifini hem de 2017 yılı birinci altı ay yüzde 3, 

ikinci altı ay için yüzde 3 teklifini yeniden gözden geçirerek yeni tekliflerle masaya gelmesini 

bekliyoruz. Oransal zam teklifleri dışında hem 2016 hem de 2017 yılı için mali ve sosyal 

haklar alanında yeni teklifler sunmasını istiyoruz. Kamu İşveren Heyeti’nin 11 hizmet 

kolunda gece gündüz çalışan kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak teklifler 

paketiyle masaya gelmesini sağlama mücadelemize devam ediyoruz. Toplu Sözleşme 

sürecinin başlangıcında ifade ettiğimiz “bütün kamu görevlilerini mutlu edecek” teklife 

ulaşıncaya kadar masada olacağız ve kamu görevlilerini mutlu etmeyecek bir metnin altına 

asla imza atmayacağız. 

Kamu Görevlilerini Mutlu Edecek Teklife Kadar Mücadeleye-Müzakereye Devam

Kamu İşveren Heyeti’nin, son iki oturumda Memur-Sen olarak ortaya koyduğumuz kararlı 

duruş sonrasında geldiği nokta önemli ancak yeterli değildir. Biz, mali ve sosyal haklar 

bakımından “Büyük Türkiye”, vicdani tekliflerimiz açısından da “Yeni Türkiye” iradesiyle 

örtüşen teklifler bekliyoruz. Biz, kasanın anahtarının değil emeğimizin hakkının peşindeyiz. 

Memur-Sen ve on bir hizmet kolundaki yetkili sendikalarımız, Türkiye’nin sahip olduğu 

ekonomik gücün ve değerler zemininin, hem mali ve sosyal haklarımızı hem de sosyal ve 

vicdani haklarımızı karşılayacak seviyede olduğunu biliyoruz. Sermaye kesimine, 

girişimcilerine teşvik paketleriyle destek olan siyasi irade toplu sözleşme masasını, emeğiyle 

ve alınteriyle geçinen kamu görevlilerine yönelik “sosyal teşvik paketi”ni hayata geçirme 

zemini olarak görmeli ve gereğini yapmalıdır. .

Hükümet ve Kamu İşveren Heyeti, toplu sözleşme imzalamak ve kamu görevlilerini mutlu 

etmek istiyorsa, kasanın ağzını açmalı, hakkımızı vermeli ve bu amaçla kamu görevlilerine 

oransal zam yanında taban aylığı ve refah payı ile birlikte sosyal yardımlarda da önemli 

ölçüde artışlar sağlamalıdır.


Son Güncelleme: 19.08.2015 19:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.